Новини

Рейтинг ВНЗ «Компас — 2008»

24-12-2008
Основні етапи проведення дослідження

Польовий етап дослідження „Рейтинг ВНЗ України («Компас»)“ проводився у травні – червні 2008 року із застосуванням методів особистого та телефонного інтерв’ю, опитування за допомогою електронної пошти та онлайн-опитування. Така дослідницька методологія була обрана з огляду на те, щоб отримати якомога більше представників різних ВНЗ та важкодосяжних респондентів (представників роботодавців, експертів).

Опитування представників компаній-роботодавців проводилося методом онлайн-опитування та, частково, методом опитування за допомогою електронної пошти. Для проведення онлайн-опитування використовувався сайт SurveyMonkey.com. Опитування роботодавців було спрямовано на оцінку їхньої задоволеності результатом діяльності українських ВНЗ (тією освітою, яку вони надають) та визначення кращих навчальних закладів на думку роботодавців. На основі відповідей роботодавців обраховувався Критерій Рейтингу1, який відбиває думку роботодавців стосовно відповідності знань і навиків випускників ВНЗ потребам ринку праці в цілому, і окремо за кожним із обраних напрямків спеціалізації.

Опитування випускників ВНЗ 2004–2007 рр. проводилося методом особистого, телефонного та онлайн-опитування та, частково, методом опитування за допомогою електронної пошти. Така комбінація методів була обрана з огляду на те, щоб отримати якомога більшу кількість випускників ВНЗ, які брали участь у рейтингу, і запропонувати респонденту найбільш зручний для нього варіант участі у дослідженні.

Опитування випускників було спрямовано на оцінку їхньої задоволеності своєю освітою і можливістю її використання у трудовій діяльності. А також з’ясовувалась їхня думка щодо кращих навчальних закладів.

На основі відповідей випускників обраховувався Критерій Рейтингу2, який відбиває задоволеність випускників ВНЗ своєю освітою і можливістю застосування її в трудовій діяльності.

Опитування експертів. У межах дослідження було проведено опитування двох груп експертів:

• Фахівців агентств з добору персоналу (зі всієї України).
• Фахівців державної служби зайнятості населення (зі всієї України).

На основі відповідей експертів та їх наступної статистичної обробки були вирахувані вагові коефіцієнти для кожного з критеріїв рейтингу, які враховувалися при побудові підсумкового рейтингу ВНЗ.

Опитування студентів.

Оцінки студентів не були включені до загального рейтингу, оскільки в ході аналізу зібраних даних вони виявилися взагалі не пов’язаними із оцінками роботодавців і експертів, мінімально корелюючи лише із оцінками випускників. Як видається, це обумовлюється тим, що студенти здебільшого ще не діють повноцінно на ринку праці, а тому переважно оцінюють своє місце навчання під іншим кутом зору, ніж випускники і роботодавці. Тому було вирішено не враховувати їхні оцінки як такі, що не відповідають цілям побудови рейтингової оцінки ВНЗ.


Аналітичний звіт по проекту (pdf, 4 Mb)
Друк | переглядів - 1475 |Кількість коментарів до статті «Рейтинг ВНЗ «Компас — 2008»» - 0 | RSS |  Шрифт