Новини

Рейтинг ВНЗ України за кількістю цитувань у системі Scopus (грудень 2010)

24-12-2010
База даних Scopus містить понад 41 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних).

Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Нижче наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.


Рейтинг станом на 22.12.2010


п/п
Установа
(обліковий запис у базі даних Scopus)
Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1.Київський національний університет імені Тараса Шевченка84832196048
2.Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна50931520039
3.Львівський національний університет імені Івана Франка35411096531
4.Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова1959527730
5.Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»3268469227
6.Донецький національний медичний університет імені Максима Горького811212124
7.Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара2119394523
8.Ужгородський національний університет1198292320
9.Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»1254245420
10.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича1363237019
11.Національний університет «Львівська політехніка»1961251118
12.Донецький національний університет1105150217
13.Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника13876417
14.Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського920163516
15.Харківський національний університет радіоелектроніки838104415
16.Український державний хіміко-технологічний університет35997415
17.Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького24474515
18.Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького30168615
19.Донецький національний технічний університет77189714
20.Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця21566013
21.Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»36657513
22.Національний університет «Києво-Могилянська академія»9751113
23.Волинський національний університет імені Лесі Українки33592712
24.Сумський державний університет36185612
25.Севастопольський національний технічний університет36655612
26.Одеський національний політехнічний університет49442910
27.Харківський національний медичний університет17124710
28.Дніпропетровська державна медична академія19123110
29.Одеський державний медичний університет4483429
30.Національний авіаційний університет4273409
31.Національний університет біоресурсів і природокористування України2383289
32.Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського962999
33.Національний фармацевтичний університет2972389
34.Національна металургійна академія України5402238
35.Національний транспортний університет1022627
36.Івано-Франківський державний медичний університет501777
37.Одеський державний екологічний університет561607
38.Чернігівський державний технологічний університет851497
39.Придніпровська державна академія будівництва і архітектури1361467
40.Донбаська державна машинобудівна академія742476
41.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя1021586
42.Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля1221576
43.Українська академія друкарства341436
44.Вінницький національний технічний університет1571296
45.Запорізький національний технічний університет1901156
46.Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського80976
47.Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка72976
48.Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна60946
49.Одеська державна академія будівництва та архітектури47886
50.Запорізький національний університет1201175
51.Міжнародний Соломонів університет441095
52.Буковинський державний медичний університет4351055
53.Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини206885
54.Харківський військовий університет93695
55.Українська інженерно-педагогічна академія53615
56.Українська медична стоматологічна академія1801024
57.Національний університет харчових технологій48924
58.Запорізький державний медичний університет89604
59.Національний гірничий університет52554
60.Харківська медична академія післядипломної освіти19374
61.Луганський державний медичний університет33324
62.Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова191913
63.Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова62403
64.Київська школа економіки17313
65.Донбаська державна академія будівництва і архітектури8313
66.Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова46283
67.Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка36253
68.Одеська державна академія холоду6233
69.Національний університет водного господарства та природокористування22203
70.Хмельницький національний університет28193
71.Луцький національний технічний університет37183
72.Білоцерківський державний аграрний університет21163
73.Одеська національна морська академія16163
74.Київський славістичний університет5262
75.Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського59242
76.Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського10242
77.Тернопільський національний економічний університет126212
78.Одеська національна академія харчових технологій28182
79.Черкаський державний технологічний університет17162
80.Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка16132
81.Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу2062
82.Херсонський державний університет1862
83.Львівська комерційна академія3181
84.Київський міжнародний університет2161
85.Одеський національний морський університет2151
86.Національна академія державного управління при Президентові України241
87.Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка1131
88.Державний університет інформатики і штучного інтелекту231
89.Дніпродзержинський державний технічний університет3621
90.Київський національний торговельно-економічний університет221
91.Харківський національний університет внутрішніх справ211
Друк | переглядів - 912 |Кількість коментарів до статті «Рейтинг ВНЗ України за кількістю цитувань у системі <b>Scopus</b>  (грудень 2010)» - 0 | RSS |  Шрифт