Новини

Рейтинг вищих навчальних закладів України — за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 06.07.2011

База даних Scopus містить понад 45,4 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних).


Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Нижче наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.


п/п
Установа
(обліковий запис у базі даних Scopus)
Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1.Київський національний університет імені Тараса Шевченка86862355249
2.Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна53121663241
3.Львівський національний університет імені Івана Франка36881192833
4.Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова2011569531
5.Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»3445515729
6.Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара2140413724
7.Донецький національний медичний університет імені Максима Горького804235124
8.Ужгородський національний університет1236315421
9.Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»1307269721
10.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича1418273120
11.Національний університет «Львівська політехніка»2096277619
12.Донецький національний університет1137159218
13.Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського963182917
14.Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника14488617
15.Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького31180917
16.Харківський національний університет радіоелектроніки909118916
17.Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького25480116
18.Український державний хіміко-технологічний університет381111215
19.Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця22176215
20.Національний університет «Києво-Могилянська академія»11963215
21.Донецький національний технічний університет78094614
22.Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»39664914
23.Сумський державний університет425102913
24.Волинський національний університет імені Лесі Українки353103812
25.Севастопольський національний технічний університет43165012
26.Дніпропетровська державна медична академія19528311
27.Донбаська державна машинобудівна академія20161510
28.Одеський національний політехнічний університет49946910
29.Харківський національний медичний університет17126310
30.Національний авіаційний університет4834279
31.Одеський державний медичний університет4473769
32.Національний транспортний університет1253559
33.Національний університет біоресурсів і природокористування України2383489
34.Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського1013389
35.Національний фармацевтичний університет3072609
36.Київський національний університет технологій і дизайну854308
37.Національна металургійна академія України6032988
38.Придніпровська державна академія будівництва і архітектури1401678
39.Національний університет харчових технологій942657
40.Івано-Франківський державний медичний університет501937
41.Одеський державний екологічний університет611847
42.Чернігівський державний технологічний університет851597
43.Одеська державна академія будівництва та архітектури49977
44.Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля1221706
45.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя1031666
46.Українська академія друкарства361466
47.Вінницький національний технічний університет1621426
48.Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна821416
49.Буковинський державний медичний університет4311406
50.Київський національний університет будівництва та архітектури2491336
51.Запорізький національний технічний університет1961326
52.Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського831096
53.Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка731006
54.Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського35916
55.Запорізький національний університет1231245
56.Міжнародний Соломонів університет441155
57.Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини201895
58.Харківський військовий університет93755
59.Харківська медична академія післядипломної освіти23705
60.Українська інженерно-педагогічна академія56675
61.Донецький державний університет управління15435
62.Українська медична стоматологічна академія1791094
63.Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова1901044
64.Запорізький державний медичний університет90644
65.Національний гірничий університет54564
66.Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова67434
67.Луганський державний медичний університет36404
68.Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка36384
69.Київська школа економіки17384
70.Національний університет водного господарства та природокористування28324
71.Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова49353
72.Донбаська державна академія будівництва і архітектури8343
73.Хмельницький національний університет29313
74.Одеська державна академія холоду6273
75.Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського60263
76.Луцький національний технічний університет38233
77.Одеська національна академія харчових технологій30203
78.Київський національний торговельно-економічний університет9193
79.Білоцерківський державний аграрний університет21163
80.Одеська національна морська академія16163
81.Київський славістичний університет6292
82.Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського10272
83.Тернопільський національний економічний університет139252
84.Черкаський державний технологічний університет19182
85.Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка19152
86.Херсонський державний університет2072
87.Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу2462
88.Львівська комерційна академія3181
89.Київський міжнародний університет2161
90.Одеський національний морський університет2151
91.Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка1241
92.Національна академія державного управління при Президентові України241
93.Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана1531
94.Державний університет інформатики і штучного інтелекту231
95.Дніпродзержинський державний технічний університет3821
96.Харківський національний університет внутрішніх справ211
Друк | переглядів - 1298 |Кількість коментарів до статті «Рейтинг вищих навчальних закладів України — за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 06.07.2011» - 0 | RSS |  Шрифт