Новини

Рейтинг ВНЗ України за кількістю цитувань у системі Scopus (січень 2009)

9-12-2009
Рейтинг ВНЗ України за кількістю цитувань у системі Scopus


Рейтинг вузов и факультетов Чехии

Существует множество образовательных рейтингов и технологий их составления. Часто рассматриваются конкурс при поступлении, количество студентов, научная база и т.д., но по нашему мнению одним из важнейших критериев является возможность реального применения полученного образования в будущем.
Также не всегда крупный вуз можно рассматривать как единое целое, — ведь уровень отдельных факультетов также может отличаться. Именно поэтому измерительной единицей рейтинга иногда является факультет…


Рейтинг вузов: украинский и зарубежный

Сегодня мало какой вуз не готовит экономистов, юристов, бухгалтеров. И ничего, что научно-технической базы для этого нет никакой, что преподаватели параллельно со студентами изучают новые для себя дисциплины. Главное — не зарастает народная тропа, ведущая в стены этих альма-матер, а значит, и не опустевает вузовская мошна. Вузам — хорошо. Плохо родителям студентов, которые впустую тратят деньги на обучение чада…


Значення рейтингів

30-11-2008
Розділ: Рейтинги
Для мене як для конкретної людини. Яку користь я можу отримати від інформації про рейтинги вищих навчальних закладів? Кожна людина може знайти для себе в інформації про оцінку якості освітніх послуг надаваних в вищих навчальних закладах те, що їй необхідне. Адже рейтинги є відображенням сукупності громадських думок та оцінок зацікавлених в освіті сторін відносно відповідності освітніх ресурсів, процесів та результатів навчання вимогам сучасного світу…


Що таке рейтинг

27-11-2008
Розділ: Рейтинги
Що розуміється під оцінкою якості освітніх послуг? Аналізуючи ринок освітніх послуг надаваних вітчизняними навчальними закладами, нині можна з жалем констатувати: в масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) (особливо нових) не конкурентоспроможна на ринку праці; погіршення якості вищої освіти, її неадекватність до потреб суспільства і ринку праці поглиблює розрив зв’язків між освітянами і працедавцями, між сферою освіти і ринком праці…


«Третя ніжка стільця»

30-03-2007
Протягом останніх 10 — 15 років у різних країнах світу розробляють і широко застосовують різноманітні методології та підходи до визначення рейтингів університетів, або, як їх називають у Великобританії, «таблиць ліг» (league tables). Така робота поступово стала виходити за межі національних рамок і набувати регіонального й міжнародного характеру. Визначення певного інтегрального показника якості діяльності вищих навчальних закладів, яким є їхній рейтинг, у першу чергу обумовлене необхідністю взаємного визнання навчальних програм…


Визначення університетських рейтингів — складова євроінтеграції в освітній сфері

30-07-2006
Протягом останніх 10 — 15 років у різних країнах світу почали розроблятися і широко застосовуватися різноманітні методології та підходи до визначення рейтингів університетів, або, як їх називають у Великобританії, «таблиць ліг» (league tables). Така робота поступово стала виходити за межі національних рамок і набувати регіонального й міжнародного характеру. Визначення певного інтегрального показника якості діяльності вищих навчальних закладів, яким є їхній рейтинг, у першу чергу обумовлене необхідністю взаємного визнання навчальних програм і університетів у Болонському просторі…