Новини

Засідання робочої групи з розроблення проекту Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки

2 квітня 2009 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Концепцію Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки (далі — Програма).

За цим розпорядженням МОН та НАН, як замовники Програми, мають у тримісячний термін розробити проект Програми. З цією метою МОН створило та затвердило своїм наказом робочу групу, яку очолюють співголови Віце-президент Національної академії наук України Наумовець А.Г. та акад. НАНУ Находкін М.Г.

На засіданні розглядалися такі питання:

 1. Затвердження основних напрямів виконання Програми

 2. Попереднє визначення кандидатур керівників основних напрямів Програми

 3. Визначення кандидатури (кандидатур) керівника (керівників) Програми

 4. Різне (зокрема, направлення на розгляд керівників основних напрямів Програми пропозицій щодо завдань та заходів Програми, які надійшли на розгляд до МОН для визначення їх пріоритетності).


За рішенням робочої групи визначено основні напрями виконання Програми та їх керівники:

 1. Фізика наноструктур; керівник напряму — Віце-президент НАНУ   Наумовець А.Г.

 2. Технології  наноструктур;   керівник напряму — чл.-кор. НАНУ Бєляєв О.Є.

 3. Діагностика наноструктур;   керівник напряму — акад. НАНУ Находкін М.Г.

 4. Наноматеріали;   керівник напряму — акад. НАНУ Гриньов Б.В.

 5. Нанобіотехнології;   керівник напряму — акад. НАНУ Комісаренко С.В.

 6. Нанохімія;   керівник напряму — чл.-кор. НАНУ Кучмій С.Я.

 7. Ннаноелектроніка та нанофотоніка;   керівник напряму —   к.т.н. Ларкін С.Ю.

 8. Нанобезпека;   керівник напряму — акад. НАНУ Кундієв Ю.І.

 9. Розвиток української наноіндустрії; керівник напряму — чл.-кор. НАНУ Рагуля А.В.


Керівниками Програми запропоновано: від МОНУ — акад. НАНУ Находкін М.Г.; від НАН — Перший віце-президент НАНУ Шпак А.П.

Усі пропозиції, що надійшли від міністерств та відомств до МОН для формування завдань та заходів Програми, передані керівникам напрямів для опрацювання та підготовки пропозицій до проекту Програми.

Наступне засідання робочої групи з розробки Програми планується провести 22 травня ц.р.
Друк | переглядів - 1370 |Кількість коментарів до статті «Засідання робочої групи з розроблення проекту Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки» - 0 | RSS |  Шрифт