Новини

Україна потребує реформи шкільної освіти – опитування

З 27 по 29 серпня 2010 року Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «День знань в Україні»


Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі.

Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує + / -3,2%.

За результатами дослідження експерти Інституту Горшеніна зробили наступні висновки:

Близько третини громадян України (34,3%) оцінюють якість освіти, що надається сучасною школою, на «трієчку» (задовільно).

Трохи менше наших співгромадян — 28,3% — оцінили якість шкільної освіти на «4» (добре), а кожен п’ятий (20,2%) дав оцінку «2» (незадовільно). Тільки 7,4% українців оцінили якість шкільної освіти на «5» (відмінно), а 9,8% — не змогли відповісти на запитання.

Більшість респондентів (65,7%) вважають, що Україна потребує реформи шкільної освіти.

При цьому 49,4% респондентів відповіли «скоріше так», а 16,3% — «точно так» на це питання.

Більше чверті українців (27,4%) не бачать необхідності в такій реформі, з них відповідь «скоріше ні» віддала перевагу п’ята частина опитаних (20,1%), а 7,3% громадян відповіли, що вона точно не потрібна. Не змогли відповісти — 6,9% респондентів.

Найбільш поширеною проблемою, з якою найчастіше стикаються батьки школярів, кожен другий українець (50,1%) назвав постійні збори грошей на подарунки вчителям і адміністрації шкіл.

Майже половина респондентів (47,3%) вважають такою проблемою купівлю підручників і навчальних матеріалів, трохи менше опитаних (46,4%) незадоволені ремонтом класів і шкіл за свій рахунок.

Байдужість педагогів до дітей назвав проблемою кожен третій респондент (33,5%).

Близько третини опитаних (30,1%) вважають поширеною в школі проблемою некомпетентність вчителів, більше чверті (26,6%) — неукомплектованість педагогічного складу.

Кожен четвертий українець (25,1%) назвав проблемою переповнені класи, кожен п’ятий (20,2%) — низький загальний моральний і культурний рівень вчителів.

Українці також вважають поширеними проблемами: низький рівень безпеки дітей в школі (18,7%), використання вчителями непедагогічних методів (17,3%), погану систему харчування в школі (16,4%), погане медичне обслуговування дітей (13,5 %), несучасні програми навчання (11,3%) і великі навантаження в школі (10,8%).

Інші проблеми назвали 3,2% респондентів, а 2,1% — не змогли відповісти на дане питання.

Переважна більшість громадян нашої держави вважають лихослів’я та куріння (по 94,4%) найбільш поширеними серед сучасних школярів.

При цьому кожен другий респондент (52,8%) вважає, що куріння широко поширене, 41,6% — поширене. Тільки 1,9% опитаних вважають це явище не поширеним, а 3,7% не змогли відповісти на запитання.

Широко поширеним лихослів’я назвали більше половини українців (59,8%), «поширене» відповіли 34,6% громадян і лише 1,8% вважають, що лихослів’я серед школярів не поширене.

Не змогли відповісти на запитання 3,8% респондентів.

Ще одним негативним чинником, існуючим серед школярів, більшість громадян (80,1%) назвали вживання спиртних напоїв.

При цьому 27,8% вважають цей факт широко поширеним, а більше половини респондентів (52,3%) — поширеним.

Непопулярним алкоголь в школі визнали 11,3% опитаних, а 8,6% громадян не змогли відповісти на запитання.

Майже кожен третій українець (33,8%) проблемою серед школярів вважає вживання наркотиків — при цьому майже кожен десятий (9,7%) назвав її широко поширеною, а близько чверті опитаних (24,1%) — поширеною.

Близько третини громадян (33,5%) вважають, що наркоманія серед школярів не поширена, трохи менше — 32,7% респондентів не змогли відповісти на це питання.


Додаток

1. Як Ви оцінюєте якість освіти, що надається сучасною середньою школою?


  * На «5» — Дуже добре — 7,4%;
  * На «4» — Добре — 28,3%;
  * На «3» — Задовільно — 34,3%;
  * На «2» — Незадовільно — 20,2%;
  * Важко відповісти — 9,8%.

2. Чи потрібна в Україні реформа шкільної освіти?

  * Точно так — 16,3%;
  * Скоріше так — 49,4%;
  * Скоріше ні — 20,1%;
  * Точно ні — 7,3%%;
  * Важко відповісти — 6,9%.

3. Як Ви вважаєте, з якими проблемами найчастіше стикаються батьки школярів? (Можна вказати декілька варіантів відповіді).

  * Постійні збори грошей на подарунки вчителям, адміністрації шкіл — 50,1%;
  * Купівля підручників і навчальних матеріалів — 47,3%;
  * Ремонт за свої гроші класів, будівлі школи — 46,4%;
  * Байдужість педагогів до дітей — 33,5%;
  * Некомпетентність вчителів — 30,1%;
  * Неукомплектованість педагогічного складу — 26,6%;
  * Переповнені класи — 25,1%;
  * Низький загальний моральний і культурний рівень вчителів — 20,2%;
  * Низький рівень безпеки дітей у школі — 18,7%;
  * Використання вчителями непедагогіческіх методів — 17,3%;
  * Погана система харчування в школі — 16,4%;
  * Погана медичне обслуговування дітей — 13,5%;
  * несучасність програм навчання — 11,3%;
  * Великі навантаження в школі — 10,8%;
  * Інше — 3,2%;
  * Важко відповісти — 2,1%.
Друк | переглядів - 991 |Кількість коментарів до статті «Україна потребує реформи шкільної освіти – опитування» - 0 | RSS |  Шрифт