Новини

Додаток до диплома європейського зразка

Цей Додаток до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/CEПEС.

Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) запроваджується у вищих навчальних закладах на виконання зобов`язань України, як країни-учасниці Болонського процесу.

Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації для поліпшення міжнародної «прозорості» і справедливого академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо).

Додаток до диплома містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершеного особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається цей Додаток.

Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація має бути наведена в усіх восьми розділах.

Скачати Додаток до диплома європейського зразкаСкачати Додаток до диплома європейського зразка:
Друк | переглядів - 1818 |Кількість коментарів до статті «Додаток до диплома європейського зразка» - 0 | RSS |  Шрифт