Новини

Відповіді МОН на звернення громадян за грудень 2007 року

10-01-2008
Розділ: Накази МОН
Суть звернення

Щодо педагогічного навантаження вчителя

Відповідь

Згідно з п. 4 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року N 102 та зареєстрованої Міністерством юстиції України від 27.05.1993 року N 56, ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за результатами атестації.

Тарифікаційні списки затверджуються за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління.


Суть звернення

Щодо присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України»

Відповідь

Відповідно до чинного законодавства, а саме Указу Президента України від 19.02.2003 року N 138/2003 «Про порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України», висунення кандидатур до відзначення державними нагородами України здійснюється гласно, як правило, в трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до нагородження.

Подання про відзначення державою вносяться Президентові України Верховною радою АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

До подання додається нагородний лист встановленого зразка, в якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання.


Суть звернення

Щодо добровільних внесків від студентів за вимогою працівників ВНЗ

Відповідь

Нормативними документами не передбачено обов’язковість благодійних внесків під час навчання у вищих навчальних закладах.


Суть звернення

Щодо встановлення вартості навчання

Відповідь

Визначення вартості послуг, пов’язаних з навчанням громадян, проводиться відповідно до спільного наказу Міністерства освіти, Міністерства фінансів, Міністерства економіки від 27.10.97 N 383/239/131 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 12.12.97 за N 596/2400, з урахуванням офіційно визначеного індексу інфляції за попередній, перед укладанням договору, календарний рік. Державний навчальний заклад зобов’язаний проінформувати фізичну (юридичну) особу щодо порядку надання конкретного виду платних послуг.


Суть звернення

Щодо тривалості робочого тижня вчителів-логопедів логопедичних пунктів

Відповідь

Відповідно до п. 3.6 Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 N 135, для вчителів-логопедів логопедичних пунктів передбачено всі пільги і переваги, встановлені для вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.

Так, тривалість робочого тижня вчителя школи-інтернату і вчителя-логопеда логопедичного пункту становить 18 годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 24.02.2005 N 118 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»).


Суть звернення

Щодо надання додаткових матеріалів до заявки на винахід

Відповідь

Звертаємо увагу на те, що додаткові матеріали розглядаються в межах первинних матеріалів заявки як роз’яснення або виправлення зауважень, а не як нова заявка.

Якщо додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, тобто якщо вони містять ознаки, яку необхідно включити до формули винаходу, то вони до уваги не беруться і можуть бути оформлені як самостійна заявка.

Опрацьовані заявки заявникам не повертаються. Вони постійно зберігаються в архіві закладу експертизи незалежно від рішення, прийнятого за ними.

Матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Доступ третьої особи до матеріалів заявки забороняється, за винятком випадків, коли доступ здійснюється за дозволом заявника.

Допомогу заявникам щодо оформлення матеріалів заявок на винаходи надають на договірній основі патентні повірені України, УЦІПІП (Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг, тел. 285-33-44), регіональні Центри НТЕІ, обласні РТВРУ.
Друк | переглядів - 1776 |Кількість коментарів до статті «Відповіді МОН на звернення громадян за грудень 2007 року» - 0 | RSS |  Шрифт