Новини

Відповіді МОН на звернення громадян за липень 2007 року

5-08-2007
Суть звернення

Як вступити на навчання до аспірантури на бюджетній основі

Відповідь

Згідно з Положенням «Про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 р. N 309, вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

Відповідно з Положенням, Міністерство освіти і науки України доводить кількісні показники державного замовлення лише на підставі заявок вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації системи МОН та згідно обсягів державного замовлення, яке затверджується відповідною постановою КМУ.

У зв’язку з цим, міністерство не має права займатися розглядом персональних заявок на навчання в аспірантурі і втручатися у діяльність закладів освіти з питань допуску до участі у конкурсі та їх зарахування, але Ви маєте право подати документи і брати участь у конкурсі до будь-якого навчального закладу при вступі до аспірантури за рахунок бюджетних коштів у встановленому порядку або на комерційній основі.

Одночасно інформуємо, що при цьому необхідно врахувати і те, що відповідно з вищезазначеним Положенням вступники до аспірантури і керівник вищого навчального закладу підписують угоду про взаємозобов’язання сторін, яка включає умову подальшого працевлаштування випускника аспірантури.


Суть звернення

Щодо порядку видачі дипломів з відзнакою

Відповідь

Дипломи спеціаліста, магістра з відзнакою видаються лише у випадку, якщо студент має диплом бакалавра з відзнакою і має не менше 75% відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, оцінки «добре» з інших дисциплін, а також оцінки «відмінно» за результатами державної атестації за програмами підготовки спеціаліста, магістра.

Керівникам вищих навчальних закладів інструктивним листом МОН від 30.08.06 N 1/9-550 було дано роз’яснення, що диплом спеціаліста, магістра з відзнакою видається з урахуванням результатів навчання за програмою бакалавра.


Суть звернення

Які документи видаються після відрахування з вищого навчального закладу

Відповідь

Згідно з п. 22 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти від 15.07.96 р. N 254, студенту, який відрахований з вищого навчального закладу, видається академічна довідка встановленої форми та оригінал документа про повну загальну середню освіту.


Суть звернення

Щодо винаходу заявника

Відповідь

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, в т.ч. на винахід або корисну модель, тощо.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає в установленому порядку заявку до закладу експертизи за адресою: ДП «УІПВ», вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601. За подання заявки сплачується збір. У разі, якщо буде встановлено, що розроблений винахід відповідає умовам набуття права на винахід (корисну модель), то заявник може одержати правову охорону.


Суть звернення

Щодо винаходу заявника

Відповідь

Заявник може отримати патент України на винахід як громадянин України, так і громадянин будь-якої іншої держави (нерезидент).

Перелік зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, встановлені чинним законодавством України.

Стосовно пільг по сплаті зборів за патентування винаходів повідомляємо, що для громадян України (фізичних осіб) передбачені пільги по сплаті зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи.

Надання пільг іноземним громадянам щодо сплати зборів не передбачені чинним законодавством України.
В умовах ринкової економіки питанням впровадження розробок займаються зацікавлені в них суб’єкти господарської діяльності.

З метою пошуку партнерів та інвесторів для практичної реалізації нових цікавих технічних рішень (розробок) в Україні запроваджена і працює інтернет-біржа промислової власності, заснована УЦІПІП, бульвар Л. Українки, 26, м. Київ, 01133.
Друк | переглядів - 1233 |Кількість коментарів до статті «Відповіді МОН на звернення громадян за липень 2007 року» - 0 | RSS |  Шрифт