Новини

Відповіді МОН на звернення громадян за квітень 2008 року

1-05-2008
Суть звернення

Щодо пільг при вступі сина до вищого навчального закладу у 2008 році

Відповідь

Відповідно до Указу президента України від 19 травня 1999 року N 524/99 «Про державну допомогу дітям, які навчаються за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули, або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах» прийом дітей, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, до державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для навчання за рахунок коштів державного бюджету за гірничими спеціальностями і професіями здійснюється поза конкурсом з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованим призначенням стипендії.

У 2008 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року N 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників» передбачено прийом на пільгових умовах до вищих навчальних закладів членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників.


Суть звернення

Щодо пільг при вступі дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства на навчання за кошти державного бюджету

Відповідь

Категорії вступників з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II груп), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, а також діти-інваліди за власним вибором, подають сертифікати, або складають вступні випробування у вищому навчальному закладі у формі співбесіди.

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», введеним в дію постановою Верховної Ради України від 21.03.91 N 876-12, передбачено, що за інших рівних умов інваліди мають переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів. Під час навчання пенсія і стипендія інвалідам виплачуються в повному розмірі.

На виконання постанови Верховної Ради України від 21.03.91 "Про введення в дію Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів», Кабінет Міністрів України постановою від 27.01.92 N 31 затвердив «Комплексу програму розв’язання проблем інвалідності».

Цією постановою передбачено позаконкурсне зарахування до вищих навчальних закладів інвалідів I-II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.


Суть звернення

Щодо оплати праці працівників культури у вищих навчальних закладах освіти

Відповідь

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 N 1050 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298» Міністерством культури і туризму України видано наказ від 11.10.2007 N 67, яким внесено зміни до схем тарифних розрядів працівників культури.

Просимо застосовувати зазначені тарифні розряди для оплати праці працівників культури у терміни, визначені у наказі.

При цьому зазначаємо, що до групи «національні» відносяться тільки бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, що мають звання національних.


Суть звернення

Щодо розміру стипендії у навчальних закладах для учнів та студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Відповідь

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» статтею 60 з 1 січня 2008 року встановлено стипендію в розмірах відповідно 500 гривень на місяць для учнів професійно-технічних та 1060 гривень на місяць для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до постанови від 5 березня 2008 р. N 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, призначається соціальна стипендія (в обов’язковому порядку), академічна стипендія (додатково до соціальної) призначається у разі відмінного навчання.

Учням і студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується для учнів на 40 гривень; для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», на 50 гривень; для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», на 60 гривень.

Тобто розмір стипендії у разі відмінного навчання для учнів і студентів даної категорії з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно, становитиме 500+40=540грн.; 1060+50=1110грн.; 1060+60=1120грн.


Суть звернення

Які вимоги до кандидатів на присвоєння вченого звання як виняток?

Відповідь

Відповідно до вимог п. 12 чинного Порядку присвоєння вчених звань професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1791 від 31.12.2004 p., претендент на вчене звання професора — «як виняток» без наукового ступеня доктора наук повинен відповідати таким вимогам, а саме:

— працювати у вищому навчальному закладі III-IV рівня акредитації, в т.ч. останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора або завідувача кафедри (не менш як 0,25 посадового окладу);

— мати вчене звання доцента;

— стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації не менш як 10 років;

— бути автором підручника (навчального посібника) або співавтором не менш ніж 3-х підручників (навчальних посібників) з грифом МОН України, виданих за останні 10 років;

— підготувати не менш як 3 кандидатів наук.
Друк | переглядів - 1200 |Кількість коментарів до статті «Відповіді МОН на звернення громадян за квітень 2008 року» - 0 | RSS |  Шрифт