Новини

Пільги при вступі до ВНЗ згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

28-01-2008
Заступник міністра освіти і науки України Василь Шинкарук направив листа керівникам вищих навчальних закладів із роз’ясненням встановлених пільг при вступі до вищого навчального закладу згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Право пільгового вступу до ВНЗ, тобто зараховуються поза конкурсом (за умови складання вступних випробувань на позитивні оцінки)* до державних вищих навчальних закладів України, мають:

громадяни, віднесені до категорії 1 і 2;

неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1, 2 або 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

неповнолітні діти громадян, віднесених до категорії 1;

громадяни, віднесені до категорій 3 та 4 , якщо вони відносяться до числа осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами.

Право позаконкурсного вступу до ВНЗ мають:

діти, зазначені у ст. 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до частини III ст.30 вищезгаданого Закону;

діти, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3 до досягнення повноліття (стаття 30, частина 4);

діти до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4 (стаття 30, частина 6).

Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди (статті 20 і 21).

* Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН від 25.12.2007 N 1172 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.12.2007 за N 1413/14680 — за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання).

Прес-служба МОН
Друк | переглядів - 1487 |Кількість коментарів до статті «Пільги при вступі до ВНЗ згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»» - 0 | RSS |  Шрифт