Новини

Відповіді МОН на звернення громадян за червень 2007 року

3-06-2007
ІНФОРМАЦІЯ

за зверненнями громадян за червень 2007 рокуСуть звернення

Щодо захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Відповідь

Питання захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук належать виключно до компетенції ВАК і регламентуються такими нормативними документами, як «Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» (постанова КМУ від 07.03.07 N 423) та «Положення про спеціалізовані вчені ради» (наказ ВАК від 14.07.1997р. N 448).

Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня створюються та діють під керівництвом ВАК.

Відповідно до зазначених нормативних документів, незалежно від підпорядкування ВНЗ, доцент має право самостійно подати свою дисертацію для попереднього розгляду до спеціалізованої вченої ради ВНЗ, яка зобов’язана прийняти дисертацію для попереднього розгляду при наявності документів за встановленим переліком.


Суть звернення

Правомірність збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідь

Стаття 6 Закону України «Про загальну середню освіту» регламентує забезпечення громадянам України, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, доступності і безоплатності здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Згідно зі статтею 61 Закону України «Про освіту», оплата здійснюється лише за додаткові освітні послуги. Одержання коштів від надання платних послуг оформляється відповідно до чинного законодавства з відповідним бухгалтерським обліком та посиленим контролем з боку керівників навчальних закладів.

Крім того, відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», загальноосвітні навчальні заклади мають право отримувати благодійну допомогу від батьків, фізичних та юридичних осіб через відділення банку на розрахунковий рахунок фонду. Внески є добровільними.

З метою запобігання посадових зловживань, хабарництва в системі освіти Міністерством освіти і науки України направлено листи управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (останній від 23.01.06р. N 1/9-29), де вказано на недопустимість збирання грошей працівниками навчальних закладів.
Причому міністерство у своїй діяльності виходить з того, що подолання цих негативних проявів в освіті є важливою передумовою забезпечення рівного доступу до освіти та досягнення її високої якості.

Так, 5 грудня 2006 р. було проведено колегію Міністерства освіти і науки України «Про стан роботи щодо викорінення, профілактики та запобігання проявів хабарництва, порушення фінансово-господарської діяльності у сфері освіти та завдання щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.06 р. N 1673», рішення якої було доведено до відома педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів.

Зокрема, пунктами 6.7 та 6.8 рішення зазначеної колегії МОН (протокол від 05.12.06 р. N 15/4-4) заборонено незаконний збір коштів працівниками навчальних закладів.

Прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільній основі з обов’язковим оформленням відповідної документації та бухгалтерським обліком і забезпечити систематичне інформування громадськості про їх використання.

При наданні платних послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами, дотримуватися Переліку платних послуг, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. N 38 та від 21.01.1998 р. N 61.


Суть звернення

Щодо дії Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» при вступі до ВНЗ

Відповідь

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено право на вступ поза конкурсом до державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів і на курси для професійного навчання для неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1, з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою стипендії на 100 відсотків, незалежно від місця навчання на території України.

Також передбачено, що дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття надається право вступу поза конкурсом до державних вищих навчальних закладів. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди.

Законом України «Про громадянство» (розділ 1, стаття 1) встановлено, що дитиною є особа віком до 18 років. Тому пільги щодо позаконкурсного вступу до вищих навчальних закладів, передбачені чинним законодавством України для дітей, віднесених до числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються особам віком до 18 років.

Звертаємо увагу на те, що держава фінансує підготовку осіб, які вступають саме на місця державного замовлення.


Суть звернення

Щодо плати за навчання у ВНЗ

Відповідь

З моменту зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб правові відносини між студентом і вищим навчальним закладом здійснюється у відповідності з нормами цивільного законодавства України, нормативно-правовими актами Міносвіти та умовами контракту, який укладається під час зарахування до вищого навчального закладу.
Вартість навчання визначається калькуляцією витрат на навчання одного студента в конкретному вищому навчальному закладі за конкретною спеціальністю і формою навчання.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до статті 61 Закону України «Про освіту» від 13 грудня 2001 року N 2887-ІІІ, розмір плати за весь строк навчання встановлюється навчальним закладом у грошовій одиниці України — гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою, котра оплачуватиме навчання, і не може змінюватися протягом усього строку навчання.
Друк | переглядів - 1294 |Кількість коментарів до статті «Відповіді МОН на звернення громадян за червень 2007 року» - 0 | RSS |  Шрифт