Новини

www.euroosvita.org.ua

Центрально-Східний Інститут Сталого розвитку (Central — East Institute for Sustainable Development — CEISD)
Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
(Institute for Applied System Analysis (IASA) of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»)

Структура об’єднаної навчальної програми підготовки магістрів та кандидатів наук (докторів філософії): «Сталий розвиток та державне управління: глобальний та регіональний контексти» на 2008/2010 навчальні роки (3 семестри, 1.5 роки)
(Curriculum of Joint Degree Program in Sustainable Development and Governance: Global and Regional Contexts); 2008/2010 academic years, 3
semestersl.5 years)
Друк | переглядів - 2600 |Кількість коментарів до статті «www.euroosvita.org.ua» - 0 | RSS |  Шрифт