Новини

Інформаційні матеріали МОН стосовно Болонського процессу та розвитку освіти в Україні

Болонський процес

Наказ МОН N 612 від 13.07.2007 «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року»

Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу

Ukraine’s national report on the implementation of the Bologna process

Досягнення в системі вищої освіти України, починаючи з Бергена

Key developments in the higher education system of Ukraine since Bergen

«На шляху до Європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації» (комюніке Конференції Міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16-19 травня 2007 року)

London Communique «Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world»

Основні напрями модернізації структури вищої освіти України

Principal trends of modernization of higher education structure in Ukraine


Архів інформаційних матеріалів

Абітурієнт 2008

Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2008 році

Перелік вищих навчальних закладів України, які отримали ліцензії Міністерства освіти і науки

До уваги абітурієнтів та громадськості! (роз’яснення Управління ліцензування, акредитації та нострифікації щодо ліцензування ВНЗ)

Перелік загальноосвітніх предметів (сертифікатів) та (або) вступних випробувань для вступу до ВНЗ на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Інформація про розмір плати за повний період навчання у ВНЗ


Розвиток освіти

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Національна доктрина розвитку освіти

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти

України та її інтеграції в європейський освітній простір

Доповідна записка про стан роботи щодо викорінення, профілактики і запобігання проявам хабарництва та інших негативних явищ у сфері освіти

Президент України 26 лютого провів розширену нараду з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти

Підсумкова колегія МOH України «Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи»


Загальні відомості

Досягнення МОН щодо забезпечення якості вищої освіти

До аналізу діяльності вищого навчального закладу

Порядок прийому на навчання іноземних громадян за рахунок державних стипендій

Основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах

Постанова КМУ N 507 від 24.05.1997 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями»

Постанова КМУ N 1719 від 13.12.2006 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»

Мережа постійно діючої аспірантури і докторантури у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Концепція Програми «Студентський та учнівський гуртожиток»

Стипендіальне забезпечення студентів вищих навчальних закладів України

Потрібна не лише кількість, а і якість студентських гуртожитків

Дотації роботодавцям, які забезпечать першим робочим місцем випускників вищих та професійно-технічних закладів

Іван Вакарчук: «У нас немає університетів провінційних чи центральних, у нас всі однакові. Інша річ, що всі розташовані у різних регіонах зі своїми особливостями»

Іван Вакарчук: «Наше завдання — виявити проблеми, що постають перед університетами, і відреагувати на них»


Студентська толока

Нарада проректорів з виховної роботи вищих навчальних закладів

Міністр спілкувався із ректорами мистецьких ВНЗ

Конференція «Студентське самоврядування — як крок до самореалізації та розвитку молодої самобутньої української молоді»

Десятий зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України «Лідери АПК ХХІ століття»

Звернення учасників V Міської студентської науково-практичної конференції «Молодь і державна мова»; до Уряду України


Післядипломна освіта

Загальні відомості про післядипломну освіту

Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні


Навчальні програми, плани, проекти

План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі МОН України на 2008 р.

Всеукраїнська студентська олімпіада

Міністр зустрівся зі студентами-переможцями міжнародних олімпіад та їх наставниками

Комісії з вищої освіти науково-методичної ради МОН України (довідник)

ПРАВИЛА використання комп’ютерних програм у навчальних закладах


Статті та аналітичні матеріали

Книга Я.Болюбаша «Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.»


Каталог підручників та навчальних посібників для вищої школи

«Університетська книга» — єдина інформаційна система навчально-методичної літератури, яка видана з грифом МОН України у 2006-2007 рp.

Програми для завантаження. Містить покажчик інноваційних розробок (за назвами вищих навчальних закладів)
Друк | переглядів - 1782 |Кількість коментарів до статті «Інформаційні матеріали МОН стосовно Болонського процессу та розвитку освіти в Україні» - 0 | RSS |  Шрифт